Komunikaty z Kurii

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

ANKIETA

W styczniu 2018 roku w Archidiecezji Łódzkiej rozpoczął się synod duszpasterski. Rok 2018 był poświęcony młodzieży, 2019 – rodzinie, a 2020 – parafii. Odpowiednio – we współpracy z socjologami z Uniwersytetu Łódzkiego – została przygotowana ankieta skierowana w 2017 do młodzieży, w 2018 roku do rodzin, a w 2019 roku do wszystkich parafian. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych, z których korzystać będą badacze i uczestnicy Synodu. Wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut.

Ankieta ma formę internetową, jest całkowicie anonimowai znajduje się pod linkiem: http://bit.ly/ankieta-parafia

Jest ona skierowana jest do WSZYSTKICH i ma wyłącznie charakter internetowy, dlatego prosimy każdego, żeby zechciał podzielić się swoją opinią.

______________________________________________________________________________________________

1. W poniedziałek 11 lutego 2019 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będziemy obchodzić XXVII Światowy Dzień Chorego. W tym dniu o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył Ks. Bp Marek Marczak. Zapraszamy do wspólnej modlitwy chorych, ich rodziny oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi.

2. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2019/2020. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy, przyjmowani są uczniowie po ukończonym gimnazjum lub szkole podstawowej i z przygotowaniem muzycznym. Podczas nauki jest możliwość zamieszkania w internacie.

3. Zespół Szkół Katolickich przy ulicy Nałkowskiej 2w Łodzi rozpoczyna zapisy do klas:I i IVSzkoły Podstawowej oraz I klasy Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Wspólnota Szkoły zaprasza na Dni Otwarte: 7 marca w godz. 17.00-19.00. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie wywieszonym w gablocie i na ulotkach.

 

Dekret

„Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich.” (KKK 1570).

W ślad za ustawodawstwem Kościoła powszechnego i sugestią II Polskiego Synodu Plenarnego oraz zgodnie z decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 czerwca 2001 roku o wprowadzenia w Polsce diakonatu stałego, na mocy przysługujących mi uprawnień (Wytyczne KEP, nr 33), po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, niniejszym wprowadzam w Archidiecezji Łódzkiej z dniem 25 stycznia 2019 roku diakonat stały i jednocześnie
z tym samym dniem powołuję Ośrodek Formacji Diakonów Stałych z siedzibą w moim domu w Łodzi przy ulicy Księdza Ignacego Skorupki 1.

Nabór kandydatów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia Dekretu.

Działalność formacyjna Ośrodka ma być prowadzona zgodnie z przepisami dokumentu: Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce przyjętego na 324. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 21-22 października 2003 roku
i zatwierdzonego przez Kongregację Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 22 stycznia 2004 roku (Prot. N. 125/2004/4) i rozpocznie się z dniem, w którym Kościół czyta opis ustanowienia pierwszych diakonów, to jest w drugą sobotę okresu Wielkanocnego przypadającą w tym roku 4 maja.

Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i należy go odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej w niedzielę 3 lutego bieżącego roku.

Dnia 25 stycznia 2019 roku w Łodzi, w Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła.

             Ks. prałat Zbigniew Tracz                                        XGrzegorz Ryś

      Kanclerz Kurii                                       Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Komunikat

w sprawie naboru w archidiecezji łódzkiej do diakonatu stałego

do odczytania we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 3 lutego 2019 roku

Zgodnie w Dekretem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego z dnia 25 stycznia br. rozpoczął się nabór kandydatów do diakonatu stałego.

Mężczyzna pragnący rozpocząć formację powinien podjąć następujące działanie:

1.      Zgłasza się do dyrektora Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej na rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy spełniane są warunki wymagane do rozpoczęcia formacji i nie występują nieprawidłowości do święceń;

2.      Zwraca się z pisemną prośbą do Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o dopuszczenie do formacji dołączając życiorys uwzględniający zdobytą formację i zaangażowanie w życie Kościoła;

3.      Kandydat żonaty, uzyskuje pisemną zgodę małżonki na podjęcie formacji;

4.      Uzyskuje pisemną opinię własnego proboszcza o zdatności do podjęcia formacji;

5.      Udaje się wraz z własnym proboszczem na rozmowę z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim;

O dopuszczeniu do formacji aspirant zostanie poinformowany oddzielnym pismem.

 

Kontakt:

Dyrektor Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej

ks. prałat dr Zbigniew Tracz

Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1

w dni powszednie w godzinach: 10.00- 13.00

                                                                       Ks. prałat Zbigniew Tracz

Dyrektor Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej

 

 

 

Kilka słów

O naszej parafii

Nasza parafia Św. Papieża Jana XXII jest parafią młodą. Jej historia liczy zaledwie 15 lat. Parafia została erygowana w 2000 roku. Podczas odpustu, w dniu 11 października, abp Władysław Ziółek poświęcił ponadto krzyż na placu w nowej erygowanej przez siebie parafii. Początkowo msze odprawiano w tymczasowej kaplicy. W latach 2008-2011 trwały prace nad wznoszeniem świątyni parafialnej. Dnia 10 września 2011, abp. Władysław Ziółek uroczyście pobłogosławił i otworzył nową świątynie.
czytaj więcej

Dołącz do

Newslettera

Zachęcamy do zapisania się do naszego parafialnego newslettera- dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o wydarzeniach w naszej parafii

Developed by I-web