Strona w trakcie przebudowy. Przepraszamy za utrudnienia.

NDZ. NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY  –  16 VI 2019 r.

8.30      + Adelę i Karola Jarosów.

10.00    + Jana, Wiktorię i Jana Stańczyków; Antoninę i Pawła Maciejczaków.

11.30    + Stanisławę Adamus [ 25 r. śm.].

11.30    + Alicję i Tadeusza Sitkowskich.

13.00    + 30 rocz. ślubu Danuty i Mariana Maciejewskich.

18.00    + Kazimierę i Stanisława Pawelców oraz Mariana Juźwika.

                                                                                       

PONIEDZIAŁEK –  17 VI 2019r. Wsp. Św. Brata Alberta Chmielowskiego.

7.00      Za parafian.

18.00    + Zygmunta Smolińskiego [ 4 r. śm.] i Władysława, Helenę i Barbarę Smolińskich;             

               Łukasza Piotrowskiego. 

 

WTOREK –  18 VI 2019r.

7.00      + Stanisława Bitdorf [ p. 3 VI br.] – od uczest. pogrzebu.

18.00    + Henrykę Wątek [ p. 17 I br.] – od rodz. Stańczyków.            

                                                                                   

ŚRODA  – 19 VI 2019r.

7.00      + Krystynę [ 2 r. śm.], Jana i Grzegorza Jędrzejczyków.

18.00    + Genowefę, Jana i Mariana Grochal; Kazimierza Rek i zm. z r. Grochali i Borsów.

                                         

CZWARTEK – 20 VI 2019r. Ur. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa.

8.30      + Łucję Sowińską.

10.00    Suma – Za parafian [ procesja].

Ok. 12.00 [ bez kazania]        

18.00   Ślub rzymski: Karolina Wiśniewska – Dariusz Płacheto.

 

PIĄTEK – 21 VI 2019r. Wsp. Św. Alojzego Gonzagi.

7.00      + Andrzeja Florczaka [ 13 r. śm.].

18.00    + Alojzego Węglewskiego i Władysława Lorentowicza.

 

SOBOTA – 22 VI 2019r.

7.00      + Bożenę Spiżyk [ 11 r. śm.].

16.00    Ślub rzymski: Agata Zawieja – Kamil Zarzecki.

18.00    + Andrzeja Plucińskiego [ 1 r. śm.].